72 22 70 80 kontakt@vendemus.dk

Vendemus er dedikeret til nichemedier

Hos os får du udført kvalitativt annoncesalg BtB, BtC / Online og Print. Vi identificerer snitfladerne mellem dine læseres behov og adfærd på den ene side, og dine annoncørers kommunikationsbehov på den anden side. Således sikrer vi, at kontakten skabes og vedligeholdes der, hvor beslutningerne træffes.

Det siger vores kunder


Vendemus har løst mødebookingopgaver for ISS Direct. Opgaverne har bestået i kontaktskabelse til udvalgte større erhvervsvirksomheder. Arbejdet har pågået over mere end et år og har udelukkende været funderet i new bizz. Hvert enkelt kundeemne har skullet skaffes helt fra bunden uden eksisterende relationer til ISS.

Vendemus har skaffet møder med virksomheder på helt op til 3000 medarbejdere, hvor kontaktpersonen har været på direktionsniveau.

Frank Rosenkilde Jakobsen

Kundeudviklingschef, ISS Direct

Vendemus er en af Jyllands Posten’s annoncesalgs-partnere på udvalgte erhverspublikationer. Opbygningen af BtB relations-salg tager tid. Det kræver forretningsforståelse og modenhed, at adressere erhvervslivets beslutningstagere. Vendemus tilgår opgaven med de rette kompetencer og repræsenterer Jyllands Posten på fuldt fagligt og forventeligt niveau.

Henrik Rosenløwe

Salgschef, Jyllands Posten

I bestræbelserne på at skabe ny kundetilgang i en branche, som ikke har for vane at foretage klassisk opsøgende salg, hyrede vi på forsøgsbasis Vendemus til at kontakte en udvalgt liste af potentielle erhvervskunder, som vi gerne ville i dialog med. Sigtet var ikke hurtige salgsmøder, men derimod en invitation til et seminar omkring løsningsmodeller anvendt mod typiske problemstillinger i de markeder, hvori vi arbejder.

På trods af, at vi ikke havde erfaring med salgsbureauer, og Vendemus ikke havde erfaring med vores forholdsvis komplicerede markedstilbud, forløb projektet absolut tilfredsstillende for os.

Christian Lomborg Jessen

Advokat / Partner, INNOVA Advokatfirma

Danske Seniorer har en samarbejdsaftale med Vendemus om salg af annoncer til SeniorBladet. Det fungerer upåklageligt – og vi glæder os over, at Vendemus’ medarbejdere er engagerede og professionelle. Det lover godt for fremtiden i vores fælles bestræbelser på, at gøre SeniorBladet til Danmarks bedste landsdækkende blad af sin slags.

Iben Hauschultz

Redaktør, SeniorBladet

Ultimo 2016 overdragede vi vort annoncesalg til Vendemus. Vort håb var, at en total dedikation til annoncesalg – uden andet fokus - ville kunne eliminere noget af den modstand som annoncemarkederne har budt på i de seneste år. Publikationerne Børns Hverdag, Idræt i Skolen og DcH Bladet er allerede fra udgangen af 1. kvartal 2017 vækstet meget i annonceomsætning i forhold til 2016. Vendemus’ måde at drive annoncesalg på fungerer godt i samspil med vore øvrige forretningsområder og giver positivt udbytte for vore kunder.

Bo Christensen

IT og Prepresschef, Jørn Thomsen Elbo A/S

Vi er rigtig glade for at have en samarbejdspartner som Vendemus i Jylland. Kursuslex er en virksomhed som holder til huse på Sjælland, men opererer i hele landet. I forbindelse med afholdelse af events i Jylland, har Vendemus hjulpet os med at rekruttere gæster til vores faglige arrangementer.

Vi har været meget glade for deres involvering, og føler at Vendemus lever fuldt op til vores krav om at ”Kunden skal være i centrum”. Derudover har Vendemus hjulpet os med annoncesalg til et spritnyt magasin ”De gode steder” også den del af samarbejde gik rigtig godt og jeg kan til enhver tid anbefale Vendemus.

Olina Jægergaard

Salgs - Marketingdirektør, Kursuslex

I efteråret 2016 overdragede vi annoncesalget på VandreLiv til Vendemus med det sigte, at et rent annoncebureau med 100% daglig fokus på annoncesalg, ville kunne give os en større annonceomsætning. Og det har vist sig, at vi har fået opfyldt vores forventninger.

Steen Kobberø-Hansen

Landsformand, Dansk Vandrelaug

Kolonihaveforbundet har en aftale med Vendemus om annoncetegning til Havebladet 4 gange om året. Samarbejdet omkring dette kører fuldstændig uproblematisk. Vendemus accepterer vores processer og tidsfrister og samspillet mellem vores redaktion og vores eksterne lay-out-folk fungerer upåklageligt. De annoncører som bruges stemmer fint overens med vores målgruppe og vores etiske principper. Vi bruger faktisk ikke tid på opgaven omkring annoncering. Alt bliver klaret for os, og vi kan koncentrere os om indholdet i bladet. Vendemus har holdt, hvad de lovede, og lever fuldt op til det forventede.

Ditte Jensen

Direktør, cand.jur., Kolonihaveforbundet

%

Gennemsnitlig omsætningsvækst pr. publikation Vendemus overtager (år 1)

Antal års gennemsnitlig annoncesalgs-erfaring pr. ansat