72 22 70 80 kontakt@vendemus.dk

Dansk Veterinærtidsskrift

Dansk Veterinærtidsskrift er medlemsblad for Den Danske Dyrlægeforening og det eneste fagblad, der når ud til samtlige danske dyrlæger. Dansk Veterinærtidsskrift dækker redaktionelt alle emner af interesse for praktiserende dyrlæger, offentligt ansatte dyrlæger, dyrlæger ansat i den private sektor, studerende og pensionister.

Vendemus har ansvaret for annoncesalget til Dansk Veterinærtidsskrift.