72 22 70 80 kontakt@vendemus.dk

EDTA-Nyt

EDTA-Nyt er medlemsbladet for EDTA-Foreningen i Danmark. EDTA er en ikke-tilskudsberettiget helhedsbehandling, der fjerner urenhederne i blodkredsløbet.

Det er EDTA-patientforeningen’s formål:
1) at udbrede kendskab til en ikke operativ behandling af kredsløbssygdomme og tungmetalforgiftning med stoffet EDTA.
2) at medvirke til offentlige tilskud til behandling af kredsløbssygdomme og tungmetalforgiftning på private klinikker og/eller hospitaler efter eget valg.
3) at skabe interesse for forskning i behandling af årsagen til kredsløbssygdomme.

Hovedparten af læserne/medlemmerne er 60+ og meget optaget af deres helbred. EDTA-behandlinger skal indledningsvis foretages cirka 1 gang om ugen i 30 til 40 uger og derpå gentages på løbende basis. Da behandlingen ikke er tilskudsberettiget og koster cirka kr. 1.000 pr. gang, er der tale om en absolut attraktiv målgruppe af mennesker, som er vant til og har ressourcer til at ofre betragtelige midler på helbredet.

EDTA Nyt udkommer 4 gange årligt i et oplag på 1000 stk. og sendes til medlemmer, lægeklinikker, relevante samarbejdspartnere, politikere mv.