72 22 70 80 kontakt@vendemus.dk

Havebladet

Havebladet udkommer 4 gange årligt i et oplag på ca. 40.000 stk. til alle medlemmer af Kolonihaveforbundet samt offentlige instanser indenfor stat, regioner og kommuner.