72 22 70 80 kontakt@vendemus.dk

Norden Nu

Norden Nu udgives af Foreningen NORDEN, hvis formål det er at styrke og udvikle det nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil. Foreningen NORDEN arbejder for øget samarbejde på kryds og tværs af de nordiske landegrænser ved at sætte fokus på skole og uddannelse, information, ungdomsudveksling, venskabsbysamarbejde, kultur mv.

Magasinet tager nordiske samarbejdsinitiativer under journalistisk behandling, men ser også på folkeligt samarbejde i Europa og i et større internationalt perspektiv. Sammen med magasinet udgives årligt et rejsemagasin om rejser i Norden, som er en væsentlig aktivitet for foreningens medlemmer lokalt, nationalt og nordisk.

Norden Nu udkommer 4 gange årligt i et oplag på 11.000 stk. Den primære læsergruppe er veluddannede pensionister