72 22 70 80 kontakt@vendemus.dk

VandreLiv

VandreLiv er Dansk Vandrelaugs medlemsblad. Det udgives seks gange om året og er bindeleddet mellem medlemmerne, de enkelte afdelinger rundt omkring i landet, internationale interesser og Dansk Vandrelaugs bestyrelse og sekretariat. Magasinet er toneangivende i segmentet og udgives i et oplag på cirka 10.000 eksemplarer.