72 22 70 80 kontakt@vendemus.dk

Distribution

Distribution

Distributionen er selvfølgelig sidste led i produktionen af en publikation. Distributionen er fordelingen af publikationen ud til de sidste led; det kan være butikken, privatadresser, klubber, foreninger, kommunale og statslige adresser eller andet. Transporten af publikationen med budkørsel, postomdeling eller lignende er det, der kaldes distribution.