72 22 70 80 kontakt@vendemus.dk

SIGNATUR

FSR – danske revisorer står bag udgivelsen af medlemsmagasinet SIGNATUR, som udkommer 4 gange årligt. Magasinet har som overordnet målsætning at være et værdifuldt redskab og en inspirationskilde i det daglige arbejde for foreningens cirka 6.000 medlemmer og næsten 1.000 medlemsvirksomheder. SIGNATUR tager udgangspunkt i revisorernes dagligdag og faglige virke via praksis-orienterede og handlingsanvisende artikler. SIGNATUR henvender sig primært til foreningens medlemmer og har desuden relevans for andre fagfolk, som interesserer sig for revision, regnskab, skat, finansiering og jobbet som revisor. SIGNATUR udkommer fire gange årligt og bliver distribueret med posten til samtlige medlemmer af FSR – danske revisorer. SIGNATUR udkommer også i en online version – DIGITAL SIGNATUR. Modtagere af FSR’s faglige nyhedsbrev tirsdag og torsdag, modtager automatisk DIGITAL SIGNATUR. Medlemmer af FSR – danske revisorer får tilsendt magasinet SIGNATUR som en del af deres medlemskab af foreningen.
Download medieinformationen til højre på denne side for yderligere informationer om udgivelser og deadlines, annonceformater og priser.