72 22 70 80 kontakt@vendemus.dk

DANES

Danes Worldwides magasin er det eneste i Danmark, der er specialiseret i internationale danskere. Det udkommer 3 gange årligt på tryk samt i en læsevenlig onlineversion, som nærlæses af danskere i mindst 112 lande i alle verdenshjørner. Vi bringer dit budskab helt ind i stuen og ind i de danske venteværelser i bl.a. New York, Berlin, Riyadh, Sao Paulo, Shanghai og Capetown. Få direkte adgang til et eksklusivt publikum med helt særlig appetit for danske budskaber.

Download medieinformationen til højre på denne side for yderligere informationer om udgivelser og deadlines, annonceformater og priser.