72 22 70 80 kontakt@vendemus.dk

Udspil

Magasinet Udspil er magasinet med masser af inspiration, tips og gode eksempler, til trænere, instruktører og foreningsledere i DGI’s 6.300 medlemsforeninger. Magasinet Udspil udkommer 6 gange årligt og omdeles med posten til formænd, bestyrelsesmedlemmer, trænere og instruktører i DGI’s medlemsforeninger. Desuden sendes det til idrætshaller, biblioteker, politikere og andre interessenter. Udspil bliver også sendt til Kulturpolitikere i stat, regioner og kommuner, høj- og efterskoler.

Læsertal: 54.000. Oplag: 37.000

 

 

Download medieinformationen til højre på denne side for yderligere informationer om udgivelser og deadlines, annonceformater og priser.