72 22 70 80 kontakt@vendemus.dk

Advokaten

Formålet med magasinet er dels at informere advokater om de pligter og værdier, advokattitlen fører med sig, dels at være dagsordensættende i samfundsdebatten. En læseranalyse fra 2019 viser, at Advokaten bliver læst af 92 procent af medlemmerne – heraf læser 41 procent mere end halvdelen af magasinet. Magasinet er relanceret i 2020 og udkommer i dag fire gange årligt med kvalitetsjournalistik og faglige artikler om advokatetik, retspolitik og retssikkerhed.

Oplag: 8.421 Distribution: Via Post Nord

Download medieinformationen til højre på denne side for yderligere informationer om udgivelser og deadlines, annonceformater og priser.