72 22 70 80 kontakt@vendemus.dk

Arbejdsmiljø

Magasinet Arbejdsmiljø udgives af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Magasinets målgruppe er mennesker, der arbejder professionelt med arbejdsmiljø. De er brobyggere og facilitatorer, der formidler forskning og kan bringe den i anvendelse i samfundet. Det kan eksempelvis være arbejdsmiljøledere, HR-afdelinger, organisationer, patientforeninger m.v.

Magasinet Arbejdsmiljø udkommer 8 gange årligt i et oplag på 6.000.

Download medieinformationen til højre på denne side for yderligere informationer om udgivelser og deadlines, annonceformater og priser.