72 22 70 80 kontakt@vendemus.dk

Børns Hverdag

Børns Hverdag udgives af DLO – Daginstitutionernes Lands Organisation.

Magasinet henvender sig til forældre, bestyrelsesmedlemmer, ledere og øvrigt personale i private, såvel som offentlige daginstitutioner, samt til kommunale forvaltninger.

BØRNS Hverdag indeholder nyheds- og baggrundsartikler og har reportager og features om, hvad der aktuelt rører sig i og omkring daginstitutionsverdenen på både det børnepolitiske og lovgivningsmæssige område, samt på det pædagogiske, sociale og kulturelle område.

Børns Hverdag udkommer 8 gange årligt i et oplag på 4.350 stk. som sendes med posten til samtlige cirka 3.000 bestyrelsesmedlemmers privatadresser (fortrinsvist forældre), til samtlige cirka 600 institutionsledere og cirka 750 stk. til de 98 Børne- og Ungdomsforvaltninger i Danmark.

Download medieinformationen til højre på denne side for yderligere informationer om udgivelser og deadlines, annonceformater og priser.