72 22 70 80 kontakt@vendemus.dk

DANSKVAND

DANSKVAND har i mere end 80 år været vandsektorens foretrukne kilde til troværdig, aktuel og relevant information, ny viden og dybdegående indsigt i emner, der vedrører hele branchen. Bladet sætter dagsordenen og følger udviklingen med nyheder, debat, viden og erfaringer inden for vand, spildevand og klimatilpasning.

DANSKVAND læses af medarbejdere og ledere i vandselskaber, leverandører til vandsektoren, politikere og pressen. DANSKVAND udgives af DANVA, der er interesse­ organisationen for alle, der arbejder professionelt med vand­ og spildevandsforsyning.

DANSKVAND udkommer i et moderne, læsevenligt layout, og hvert nummer indeholder en lang række spændende artikler med fokus på aktuelle temaer inden for vandsektoren. Bladet prioriteres efter journalistiske principper, herunder bl.a. aktualitet, væsentlighed og med klare krav til en høj troværdighed.

Hvert af DANSKVANDs seks årlige udgivelser har et overordnet tema, som foldes ud gennem artikler med baggrundsviden, casehistorier, nyheder m.m.

Den elektroniske og gratis udgave af DANSKVAND på danva.dk er meget populær og giver en række muligheder for både læsere og annoncører. Det er fx muligt at linke direkte fra din annonce i bladet til din hjemmeside. Læserne kan via søgefunktionen hurtigt finde relevante artikler. DANSKVAND kan læses på både PC, smartphone og tablet. Læserne er meget tilfredse

En undersøgelse fra 2018 blandt DANVAs medlemmer viser, at:

  • 85 % af medlemmerne er meget tilfredse eller tilfredse med DANSKVAND.

Den seneste undersøgelse blandt DANSKVANDs læsere er fra 2017. Den viser, at:

  • 94 % mener, at bladet er relevant og vedkommende.
  • 70 % mener, at bladet er en vigtig kilde til information og ny viden.
  • 69 % bruger en halv time eller mere på at læse i bladet.
  • 80 % læser i magasinet 1-3 gange.

Kontakt

Frederiksgade 45, Baghuset, 1. sal
8000 Aarhus C

Telefon: 72 22 70 80

kontakt@vendemus.dk

Info

Cvr. 36946105

Bank: Nykredit

Revisor: ADMIPARTNER, Vejle