72 22 70 80 kontakt@vendemus.dk

DcH Bladet

Danmarks civile Hundeførerforening, populært kaldet DcH, har ca. 13.000 medlemmer fordelt på 125 lokalforeninger i Danmark og en lokalforening på Færøerne. DcH er en af de største hundesportsforeninger i Danmark.

DcH Bladet er et medlemsblad for Danmarks civile Hundeførerforening. Det indeholder informationer og reportager fra bl.a. DcH’s konkurrencer, samt oplysende artikler og debat m.v.

DcH Bladet udkommer 6 gange årligt i at oplag på 10.000 stk. til alle abonnenter i Danmarks civile Hundeførerforening.

Download medieinformationen til højre på denne side for yderligere informationer om udgivelser og deadlines, annonceformater og priser.