72 22 70 80 kontakt@vendemus.dk

DL Magasinet

DL Magasinet er et medlemsblad for medlemmerne af fagforeningen DL.

DL er en tværgående landsforening for lægesekretærer og andre sundhedsadministrative medarbejdere under HK Kommunal. DL har i dag cirka 11.500 medlemmer, hovedsagligt lægesekretærer på hospitaler, i lægepraksis og på klinikker, men også andre faggrupper med administrative funktioner i sundhedsvæsnet.

DL Magasinet udkommer 6 gange årligt i et oplag på 12.500 eksemplarer, sætter fokus på aktuelle udviklingstendenser i sundhedssektoren og skriver alt om medlemmernes fag, kolleger og arbejdsplads. DL Magasinet er den perfekte indgang til at komme i kontakt med landets mange lægesekretærer.

Download medieinformationen til højre på denne side for yderligere informationer om udgivelser og deadlines, annonceformater og priser.