72 22 70 80 kontakt@vendemus.dk

Havebladet

Havebladet udkommer 4 gange årligt i et oplag på ca. 40.000 stk. til alle medlemmer af Kolonihaveforbundet, samt offentlige instanser indenfor stat, regioner og kommuner. Havebladet beskæftiger sig med op- lysende og informativt fagstof om- kring sæsonens trends, gode råd, vedligeholdelse, pasning/pleje samt produktnyheder mv. Kort sagt alt – som ud over flid og evner – er krævet for at man kan have et glædeligt og fornøjeligt kolonihaveliv.

Kolonihaveforbundet er en sammen-slutning af cirka 400 kolonihaveforeninger i Danmark. Forbundet tæller cirka 40.000 medlemmer, som tilsammen udgør cirka 2/3 af samtlige danske kolonihaveejere- og brugere. Kolonihaveforbundet arbejder blandt andet for, at beskytte kolonihavearealerne og sikre, at de benyttes på en bæredygtig måde.

Kolonihaveforbundet og Havebladet er politisk uafhængige.

Kontakt

Frederiksgade 45, Baghuset, 1. sal
8000 Aarhus C

Telefon: 72 22 70 80

kontakt@vendemus.dk

Info

Cvr. 36946105

Bank: Nykredit

Revisor: ADMIPARTNER, Vejle