72 22 70 80 kontakt@vendemus.dk

Idræt i Skolen

Idræt i Skolen er Dansk Skoleidræts magasin, som henvender sig til alle, der har ansvar for, og interesserer sig for, idræt og bevægelse i grundskolen. Magasinet sætter fagligt, pædagogisk og politisk fokus på skoleidrætten og giver inspiration til mere bevægelse i landets skoler. Idræt i Skolen udkommer 4 gange årligt i et oplag på 3.500 stk. til alle landets friskoler og privatskoler (556 stk.), folkeskoler (1.289 stk.) og efterskoler (253 stk.) samt til en række specialskoler og dagbehandlingstilbud. Desuden udkommer magasinet til landets seminarier, til samtlige 98 kommuner samt til en række ministerier. Dansk Skoleidræts samarbejdspartnere og kreds- og æresmedlemmer modtager ligeledes Idræt i Skolen, og det samme gør en række af landets medier og alle relevante politiske ordførere. I skolernes distribueres Idræt i Skolen typisk til lærerværelserne att.: Idrætslærerne. På seminarierne distribueres magasinet til de kommende idrætslærere. Og i kommunerne distribueres magasinet til forvaltninger og kontaktpersoner inden for fagområder som børn, skole, sundhed og kultur.
Download medieinformationen til højre på denne side for yderligere informationer om udgivelser og deadlines, annonceformater og priser.