72 22 70 80 kontakt@vendemus.dk

Informationsmagasinet Vital

Vital er Aarhus Kommunes magasin for ældre medborgere. Det udsendes 4 gange årligt til samtlige pensionister – en nøje defineret og købedygtig læsergruppe – i hele kommunen. Magasinet udkommer i 58.000 eksemplarer og sendes til alle husstande i Aarhus Kommune, hvor der bor personer over 59 år eller førtidspensionister. Vital informerer målgruppen om livsstil og sundhed, samt om diverse tilbud fra Aarhus Kommune.

Vendemus har ansvaret for annoncesalget til Informationsmagasinet Vital.

Download medieinformationen til højre på denne side for yderligere informationer om udgivelser og deadlines, annonceformater og priser.