72 22 70 80 kontakt@vendemus.dk

Taxo

Karnov Group og FSR – danske revisorer har i fællesskab skabt et helt nyt skattemagasin til alle skatterådgivere i Danmark. Målet er at samle branchen om et specialmedie, som både indeholder let tilgængelige artikler om skattefaglige temaer og tendenser, og tungt fagligt stof indeholdt i det anerkendte og velkendte SR-Skat. TAXO formidler faglig seriøs og kompleks information i artikelform med illustrativ grafik og dybdegående analyser. Magasinet er skrevet af journalister og branchens fremtrædende fagfolk, forskere og erhvervsfolk med speciale inden for skat.

 

TAXO udkommer 8 gange årligt i et oplag på ca. 4.000 eksemplarer. TAXO har + 9.000 læsere.

Download medieinformationen til højre på denne side for yderligere informationer om udgivelser og deadlines, annonceformater og priser.