72 22 70 80 kontakt@vendemus.dk

SeniorBladet

SeniorBladet udgives af Danske Seniorer. Danske Seniorer er en landsorganisation for alle over 55 år og paraplyorganisation for senior- og pensionistforeninger/-klubber, ældre- centre, projekter, aktivitetshuse, ældreråd og datastuer. Samlet er vi ca. 90.000 medlemmer.

SeniorBladets oplag er +53.000.

Danske Seniorer driver 2 højskoler, Tisvilde Højskole i Nord- sjælland og Rude Strand Højskole ved Odder.

SeniorBladet er organisationens medlemsblad og udkommer til medlemmer, foreninger og samarbejdspartnere over hele landet. Redaktionelt fokus er på seniorpolitiske emner, det gode seniorliv og på de udfordringer og forhold, der har betydning for seniorer.

Danske Seniorer arbejder for et godt liv for alle seniorer i Danmark, men har især fokus på at sikre en anstændig pensionisttilværelse for samfundets svageste og mest sårbare ældre. Man arbejder for ældres ligestilling i sundheds- systemet, for at forebygge sygdom, svækkelse, isolation og ensomhed – og for muligheden for livslang læring.

Udover målrettede seniorpolitiske initiativer og forenings- støttende aktiviteter, er Danske Seniorer også aktiv som arrangør af kulturelle begivenheder i hele landet, spændende rejser og udflugter for foreningens medlemmer.

Download medieinformationen til højre på denne side for yderligere informationer om udgivelser og deadlines, annonceformater og priser.