72 22 70 80 kontakt@vendemus.dk

Skole & Forældre

Skole & Forældre er landsorganisation for skolebestyrelser og folkeskoleforældre.

Organisationen råder over følgende medier:

Magasinet Skolebørn udkommer fire gange om året, og sendes til:

  • alle forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer på Skole og Forældres medlemsskoler.
  • foreningens knap 1000 medlemsskoler att.: Skolelederen.
  • kommunernes Børne- og Unge forvaltninger.
  • diverse interessenter på skoleområdet.

Online

www.skoleborn.dk er skoleforældrenes site, hvor de kan få viden og inspiration til at støtte deres barns skolegang. Sitet har 250.000 unikke brugere årligt og 700.000 sidevisninger.

Nyhedsmail

Magasinets Skolebørns nyhedsmail udkommer 8 gange om året til omkring 6.500 skolebestyrelsesmedlemmer og 30.000 brugere af skoleborn.dk. Åbningsraten er høj, og ligger på mellem 55% og 60% afhængig af udgave og årstid.

Download medieinformationen til højre på denne side for yderligere informationer om udgivelser og deadlines, annonceformater og priser.