72 22 70 80 kontakt@vendemus.dk

Teknik & Miljø

Teknik & Miljø udgives af KTC, foreningen for de tekniske direktører, chefer, afdelingsledere og forsyningschefer. Bladet er derfor en stærk indgang til de tekniske forvaltninger i kommunerne.

Bladet modtages af KTCs medlemmer i plan-, miljø- og teknikforvaltningerne i kommunerne og af mere end 70% af kommunalpolitikerne i teknik- og miljøudvalgene. Derudover læses Teknik & Miljø af landets største virksomheder indenfor plan, teknik og miljøområdet, hvilket vil sige rådgivende ingeniører, konsulenter, entreprenører og leverandører.

… og medlemmer af de associerede foreninger under KTC:

– DABYFO

– Danske Planchefer

– Kommunalt Entreprenør Forum

Teknik & Miljø er desuden medlemsblad for KTC, som er for de tekniske chefer i kommunerne.

Læserne

  • KTCs medlemmer i plan-, miljø- og teknikforvaltningerne i kommunerne
  • Kommunal Vejteknisk Forening
  • Kommunalpolitikerne i teknik- og miljøudvalgene
  • Og mange andre medarbejdere i kommunerne
  • Chefer i Regionerne
  • Landets største virksomheder indenfor plan, teknik og miljøområdet
  • Rådgivende ingeniører, konsulenter, entreprenører og leverandører
  • Statslige styrelser, ministerier og politikere på Christiansborg
  • Interesseorganisationer

For online KTC.dk – se her

Download medieinformationen til højre på denne side for yderligere informationer om udgivelser og deadlines, annonceformater og priser.