72 22 70 80 kontakt@vendemus.dk

Trafik & Veje

Trafik & Veje er Danmarks eneste fagblad, der udelukkende beskæf­tiger sig med vejteknik og vej- og trafikplanlægning. Bladet har eksi­steret siden 1924 og udgives af en erhvervsdrivende non-profit forening med det for­mål at sikre videndeling og vejfaglig udvikling inden for den danske vejsektor gennem primært udgivelsen af fagbladet Trafik & Veje.

Foreningen Trafik & Veje ejes af abonnenterne i fællesskab herunder bl.a. Vejdirektoratet, kommunerne og vejsektorens leverandører – hvilket også afspejles i bestyrelsens sammensætning.

Download medieinformationen til højre på denne side for yderligere informationer om udgivelser og deadlines, annonceformater og priser.