72 22 70 80 kontakt@vendemus.dk

Magasinudgivelse og annoncesalg

Værdikæden i magasinudgivelse består, groft skitseret, af følgende led:

Redaktion -> Annoncesalg -> Layout -> Tryk -> Færdiggørelse -> Distribution

Annoncesalget er en af de salgsdiscipliner, som under ingen omstændigheder kører af sig selv. Det kræver konstant ledelsesmæssig fokus at drifte annoncesalg, især med kommunikationsformen “Assertivt salg”, som Vendemus benytter sig af. Se mere om “Assertivt salg” her.

Mange Client Publishing-huse og trykkerier varetager selv annoncesalget for deres kunder. Rent ledelsesmæssigt er det blevet sværere og sværere at få økonomi i annoncesalget for disse virksomheder, fordi den ledelsesmæssige fokus bliver for bred. For at sikre optimal effektivitet og ROI til vores kunder er Vendemus’ markedstilbud udelukkende funderet i annoncesalg. Således er annoncesalg vores eneste fokus på både strategisk, taktisk og operationelt niveau.

På denne måde mister vi ikke periodevis fokus eller i værste tilfælde overblik og dedikation til det enkelte medie.