72 22 70 80 kontakt@vendemus.dk

Vendemus er dedikeret til nichemedier

Hos os får du udført kvalitativt annoncesalg BtB, BtC / Online og Print. Vi identificerer snitfladerne mellem dine læseres behov og adfærd på den ene side, og dine annoncørers kommunikationsbehov på den anden side. Således sikrer vi, at kontakten skabes og vedligeholdes der, hvor beslutningerne træffes.

Det siger vores kunder


Dansk PersonTransport, der er en sammenlægning af Danske Busvognmænd og Dansk Taxiråd, søgte i forbindelse med sammenlægningen efter en ny samarbejdspartner, der kunne samle og styrke foreningens annoncesalg på de forskellige platforme og medier, som foreningen benytter til deres kommunikation med medlemmerne. Valget faldt på Vendemus, grundet deres professionelle tilgang til opgaven samtidigt med, at de kunne tilbyde den fulde pallet i forhold til hvad annoncører i dag forventer. Igangsættelsen af samarbejdet har været positiv og givtig - ikke mindst grundet den fleksibilitet og dedikation Vendemus er gået til opgaven med.

Michael Nielsen

Adm. Direktør / CEO, Dansk PersonTransport / DPT

Vendemus er en af Jyllands Posten’s annoncesalgs-partnere på udvalgte erhverspublikationer. Opbygningen af BtB relations-salg tager tid. Det kræver forretningsforståelse og modenhed, at adressere erhvervslivets beslutningstagere. Vendemus tilgår opgaven med de rette kompetencer og repræsenterer Jyllands Posten på fuldt fagligt og forventeligt niveau.

Henrik Rosenløwe

Salgschef, Jyllands Posten

Vendemus har overtaget salget af annoncer til Danmarks Sportsfiskerforbunds website og magasinet Sportsfiskeren, og samarbejdet og sparringen har fungeret godt fra start. Deres kompetencer og viden inden for annoncesalg har givet os mulighed for at fokusere endnu mere på kerneopgaverne i organisationen. Vi kan varmt anbefale Vendemus, og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde fremadrettet.

Christian Flinker

Redaktør, Sportsfiskeren

Danske Seniorer har en samarbejdsaftale med Vendemus om salg af annoncer til SeniorBladet. Det fungerer upåklageligt – og vi glæder os over, at Vendemus’ medarbejdere er engagerede og professionelle. Det lover godt for fremtiden i vores fælles bestræbelser på, at gøre SeniorBladet til Danmarks bedste landsdækkende blad af sin slags.

Iben Hauschultz

Redaktør, SeniorBladet

Ultimo 2016 overdragede vi vort annoncesalg til Vendemus. Vort håb var, at en total dedikation til annoncesalg – uden andet fokus - ville kunne eliminere noget af den modstand som annoncemarkederne har budt på i de seneste år. Publikationerne Børns Hverdag, Idræt i Skolen og DcH Bladet er allerede fra udgangen af 1. kvartal 2017 vækstet meget i annonceomsætning i forhold til 2016. Vendemus’ måde at drive annoncesalg på fungerer godt i samspil med vore øvrige forretningsområder og giver positivt udbytte for vore kunder.

Bo Christensen

IT og Prepresschef, Jørn Thomsen Elbo A/S

FSR – danske revisorer er en brancheorganisation for revisorer. Branchens beskæftiger cirka 16.000 revisorer, økonomifolk og specialkonsulenter inden for skat, digitalisering og csr.

Vendemus havde over en periode på et par år banket på vores dør med ønsket om at overtage salget af annoncer i vores medlemsmagasin SIGNATUR og vores digitale nyhedsbrev, som udsendes mere end 80 gange årligt til alle vore medlemmer og andre interessenter.

Troværdighed er altafgørende for FSR – danske revisorer. Det gælder også i vores valg af samarbejdspartnere. Derfor interagerer FSR – danske revisorer ikke med hvem som helst. Vi havde i alt fire møder med Vendemus og nåede ultimo 2018 til en beslutning om at indlede et samarbejde. Vi var meget spændte og opmærksomme i begyndelsen. Ret hurtigt erkendte vi, at Vendemus opfyldte vores forventninger, og i dag fungerer samarbejdet godt, og vi er som organisation fortsat trygge ved samarbejdet.

Jan Wie

Kommunikationschef og redaktør, FSR – danske revisorer

I efteråret 2016 overdragede vi annoncesalget på VandreLiv til Vendemus med det sigte, at et rent annoncebureau med 100% daglig fokus på annoncesalg, ville kunne give os en større annonceomsætning. Og det har vist sig, at vi har fået opfyldt vores forventninger.

Steen Kobberø-Hansen

Landsformand, Dansk Vandrelaug

Kolonihaveforbundet har en aftale med Vendemus om annoncetegning til Havebladet 4 gange om året. Samarbejdet omkring dette kører fuldstændig uproblematisk. Vendemus accepterer vores processer og tidsfrister og samspillet mellem vores redaktion og vores eksterne lay-out-folk fungerer upåklageligt. De annoncører som bruges stemmer fint overens med vores målgruppe og vores etiske principper. Vi bruger faktisk ikke tid på opgaven omkring annoncering. Alt bliver klaret for os, og vi kan koncentrere os om indholdet i bladet. Vendemus har holdt, hvad de lovede, og lever fuldt op til det forventede.

Ditte Jensen

Direktør, cand.jur., Kolonihaveforbundet

%

Gennemsnitlig omsætningsvækst pr. publikation Vendemus overtager (år 1)

Antal års gennemsnitlig annoncesalgs-erfaring pr. ansat